Naši partneři

Spolupracujeme s a uskutečňujeme přepravy pro mnohé společnosti jak v České republice, tak i v jiných státech EU a také ve státech SNS. Mezi naše partnery patříZkušenosti

Máme zkušenosti v organizování přeprav všemi druhy dopravních prostředků a různých typů nákladů, počínaje křehkými výrobky z porcelánu a skla a konče vyklápěcími automobily TATRA, stavebními konstrukcemi přesahujícími ložní míru, speciálním technickým vybavením a stroji.

Zajišťujeme také přepravu smíšených a hromadných nákladů přes námořní a říční přístavy. V současné době uskutečňujeme pravidelné dodávky svařovacího drátu a rutilového koncentrátu přes indické a ukrajinské přístavy do továrny Elektrody ve městě Ichtiman, Bulharsko.

Jedním z posledních projektů uskutečňovaných naší společností je doprava technologického zařízení pro výstavbu slévárensky válcovacího komplexu výkonností 1,2 mil tun válcovaného listu ve městě Vyksa, Nižegorodskaja oblast.
->Nahoru<-