Automobilová přeprava

Přeprava nákladů kamiony s objemy návěsu 85m3, 100m3, 120m3, včetně nákladů těžkotonážních a přesahujících ložní míru, a to jak na území Evropské unie, tak i ze států Unie do Ruska (včetně vzdálených regionů), Ukrajiny, Kazachstánu a jiných států SNS.

V souladu s přáním zákazníka, přeprava do států SNS může být uskutečněna na různých tranzitních územích: po Bělorusku, Ukrajině a Pobaltským státům.Železniční přeprava

Přeprava nákladů po železnicím Evropské unie, Ruska, Ukrajiny a jiných států SNS.Intermodální přepravaJiné služby->Nahoru<-